,

Demokratins sanning

I Demokratins sanning skriver Jean-Luc Nancy om hur vi ska förstå demokratin och dess svårigheter i samtiden. Nancy menar att det gäller att förstå och lära sig hantera demokratin som en ”metafysik”, istället för att betrakta den som en politisk form bland andra och åter grunda den i en politisk teologi. Den delade existensens avsaknad av slutgiltig mening är det svårhanterliga faktum som demokratin existerar genom – det är demokratins fara, men också dess chans.

Denna volym samlar tre texter som sammantaget erbjuder en god introduktion till Nancys filosofi. Boken avslutas med en intervju i vilken Nancy återvänder till några centrala grundteman i hans tänkande kring demokratin.

Jean-Luc Nancy är professor i filosofi vid European Graduate School och Strasbourgs universitet. Under inflytande av bland andra Jacques Derrida, Georges Bataille och Friedrich Nietzsche har han i sina mångtaliga böcker angripit flera av filosofins stora frågor, samtidigt som han har gjort sig ett namn inom konst-, film- och litteraturteori.

  • Utgivningsår 2014
  • ISBN 978-91-86273-22-4
  • Sidantal 180
  • Pris 160,00 kr
  • Lägg i varukorg

Fler böcker av Jean-Luc Nancy