Katarina Schough

Katarina Schough är verksam som geograf och kulturgeograf vid universiteten i Karlstad och Stockholm.


Böcker av Katarina Schough