Richard Ek

Richard Ek är politisk geograf, intresserad av hur makt över geografiska områden är formulerat, implementerat och konsoliderat.


Böcker av Richard Ek