Robert Pfaller

Österrikisk filosof och kulturteoretiker. Uppmärksammad för lanseringen av begreppet interpassivitet.


Böcker av Robert Pfaller