, , ,

Den förnekade kunskapen

En introduktion till Robert Pfallers filosofi

Robert Pfaller är en österrikisk filosof och kulturteoretiker med intressen som sträcker sig från epistemologi och psykoanalys, via konst och populärkultur, till ideologikritik och politik. Han ägnar sig åt frågan om ”trons form” – det vill säga inte vad vi tror på, utan hur vi tror.

Pfaller kan hjälpa oss förstå sambandet mellan två aktuella tendenser i det moderna samhället: å ena sidan den av nyliberalismen pådrivna nedmonteringen av välfärdssystemen, vilken förändrar vårt samhälle och våra livsvillkor i grunden till det sämre; å andra sidan den tilltagande moralismen inom det politiska området, som fäster sig vid sådant som rökning, plastpåsar, musik på hög volym, könsstereotyper och köttätande. Pfaller gör det möjligt att i båda dessa tendenser identifiera ett narcissistiskt ”ansvarstagande” som är mer upptaget av att framställa sig själv som moraliskt högtstående, än att bereda väg för ett gott liv. Det är denna fråga – om det goda livet, och om lyckan, som Pfaller vill ge plats i den politiska debatten och i den filosofiska diskussionen.

Föreliggande volym är en introduktion till Pfallers filosofi med bidrag som visar dess relevans inom områden som psykoanalys, sociologi, teologi, pedagogik och socialt arbete.

  • Utgivningsår 2019
  • ISBN 978-91-88203-51-9
  • Sidantal 378
  • Pris 200,00 kr
  • Lägg i varukorg

Mer ur Filosofi & Liberalism m.fl