Slavoj Žižek

Slavoj Žižek är en slovensk kritiker och filosof som verkar
i en marxistisk och psykoanalytisk tradition. Bland hans många
uppmärksammade böcker märks Ideologins sublima objekt, Välkommen till verklighetens öken och In Defense of Lost Causes.


Böcker av Slavoj Žižek