, ,

Zizek om Lacan

Är psykoanalysen död? Det kan förefalla så – nya vetenskapliga modeller, förändrade kliniska behandlingsmetoder och nya samhällsnormer tycks alla bekräfta bilden av den psykoanalytiska teorin som ett överspelat paradigm.

Slavoj Žižek vill ompröva denna förhärskande uppfattning. Genom att ta avstamp i den franske psykoanalytikern Jacques Lacans uppmaning att ”återvända till Freud” söker Žižek visa att det är först idag som psykoanalysens grundläggande insikter framträder i sitt rätta ljus.

Jacques Lacan anses vara en notoriskt svårläst och otillgänglig teoretiker. Žižeks föresats är att introducera Lacan för en bredare läsekrets genom att demonstrera hur flera centrala begrepp i den lacanianska vokabulären (den store Andre, objektet lilla a, det Reella etc.) är ovärderliga redskap för var och en som vill förstå den ideologi som genomsyrar vår egen påstått ”postideologiska” samtid.

Slavoj Žižek är en slovensk filosof och kulturkritiker. Bland hans tidigare böcker på svenska finns Först som tragedi, sedan som fars, De farliga drömmarnas år och Kommunismens idé.

  • Utgivningsår 2016
  • ISBN 978-91-88203-12-0
  • Sidantal 176
  • Pris 160,00 kr
  • Lägg i varukorg

Fler böcker av Slavoj Žižek


Mer ur Filosofi & Marxism m.fl