, ,

Att läsa Spinoza

Baruch Spinoza har under de senaste decennierna tilldragit sig ett ökat filosofiskt intresse. Inte minst inom den politiska teorin har 1600-talsfilosofens formuleringar om demokratins villkor och förutsättningarna för grundandet av en politisk gemenskap blivit utgångspunkt för ett fruktbart nytänkande kring makt och motstånd i en samtida kontext.

I denna antologi samlas ett brett urval av inflytelserika läsningar som ur skilda men besläktade perspektiv tar sig an hela rikedomen i Spinozas tänkande – från hans utläggningar om etik, politik och kunskap till den mer allmänna frågan om den filosofiska aktualiteten i klassiska filosofiska verk. Som helhet erbjuder boken ett rikhaltigt material för fördjupade studier i den spinozistiska traditionen.

Innehållsförteckning: ”Spinozas filosofiska aktualitet: Heidegger, Adorno, Foucault” av Pierre Macherey, ”Definitionen av sanning hos Descartes och Spinoza” av Martial Gueroult, ”Vi och Spinoza” av Gilles Deleuze, ”Hegels idealistiske Spinoza” av Pierre Macherey, ”Om Spinoza” av Louis Althusser, ”Inneslutningen: En läsning av Spinoza” av Luce Irigaray, ”Spinozas stängda antologi” av Alain Badiou, ”Kropp och själ: Logiken om det ena eller det andra hos Spinoza” av Chantal Jacquet, ”’Politisk traktat’ eller grundandet av den moderna demokratin” av Antonio Negri, ”Den ’fria multitudens’ gåta” av François Zourabichvili, ”Spinoza Anti-Orwell: Massornas fruktan” av Étienne Balibar, ”Kvinnor och tjänare i Spinozas demokrati” av Alexandre Matheron, ”Spinozas historieteori eller filosofi om den historiska utvecklingen” av André Tosel, ”Den etiska världsbilden” av Gilles Deleuze, ”Spinoza och postmodernisterna” av Antonio Negri.

  • Utgivningsår 2016
  • ISBN 978-91-88203-22-9
  • Sidantal 340
  • Pris 200,00 kr
  • Lägg i varukorg

Mer ur Att läsa & Demokratiteori m.fl