,

Rancière och demokratins estetik

I högre grad än någon annan samtida teoretiker understryker Jacques Rancière demokratins och politikens estetiska dimensioner. Denna antologi innehåller nio ingångar till hans emancipatoriska filosofi och estetik, med bidrag från Anders Burman, Leila Brännström, David Payne, Sven-Olov Wallenstein, Tora Lane, Jakob Staberg, Peter Jansson, Åsa Arketeg och Kim West. Förutom att analysera Rancières centrala begrepp och teman aktualiseras frågan om vad hans teorier kan ha för relevans i den samtida politiken liksom hur vi kan förstå dess filosofiska och estetiska implikationer. Här utmanas sådant som vi brukar ta för givet samtidigt som vi uppmanas till fortsatta reflektioner om det politiska, det estetiska och relationen däremellan.


Fler böcker av Anders Burman, Tank m.fl