Anders Burman

Anders Burman disputerade 2005 på en idéhistorisk avhandling om Carl Jonas Love Almqvists samhällstänkande och har arbetat som lärare vid Södertörns högskola sedan 1999.


Böcker av Anders Burman