, ,

Kolonialism / postkolonialism

Vilken roll spelar kolonialismens historia och arv i dagens värld? Hur kan vi gå till väga för att agera och tänka bortom koloniala gränsdragningar och identiteter?

Aina Loombas bok om postkolonial teori har de senaste åren använts flitigt i den engelskspråkiga universitetsvärlden, där den på många håll hälsats som den bästa introduktionen i ämnet. Med den uttalade ambitionen att presentera postkolonialismens centrala frågeställningar och debatter i ett så klart och »användarvänligt« språk som möjligt, lotsar Loomba läsaren genom ett forskningsfält som ofta beskrivs som svårtillgängligt och slutet. I tre tematiska detal belyses postkolonialismens historia och uppkomst, konstruktionen och dekonstruktionen av koloniala och postkoloniala identiteter samt dagens utmaningar mot kolonialismens nedärvda strukturer.

Ämnen som diskuteras ingående i denna omarbetade och utvidgade utgåva är:

 • – de viktigaste dragen i kolonialismens ideologier och historia
 • – förhållandet mellan koloniala diskurser och litteratur
 • – kopplingen mellan feminism och postkolonialism
 • – den senaste utvecklingen inom postkolonial teori och historieskrivning
 • – postkoloniala perspektiv på globaliseringsdebatten
 • Utgivningsår 2006
 • ISBN 91-975421-4-8
 • Sidantal 340
 • Original Colonialism/postcolonialism
 • Pris 180,00 kr
 • Lägg i varukorg

Mer ur Antirasism & Feminism m.fl