Antonio Negri

Den italienske filosofen Antonio Negri har genom böckerna Imperiet, Multituden och senast Samling (skrivna tillsammans med Michael Hardt) gjort sig känd som en av vår tids mest kontroversiella politiska tänkare. I sin bok Porslinsfabriken riktar han uppmärksamheten mot själva de språkliga förutsättningarna för vår förmåga att tänka politiskt, och inbjuder oss att reflektera kring en rad nya begrepp som förmår fånga den radikala kraften i de dramatiska förändringar som präglar dagens värld.


Böcker av Antonio Negri