, ,

Mellan jaget & världen

Feminism & etik under nyliberala villkor

Utifrån övertygelsen om att det personliga och det politiska inte går att separera har feminister insisterat på att frågor som tidigare har placerats utanför politikens offentliga sfär i själva verket är djupt politiska. Förutom att utvidga vad som definieras som politiskt relevant har parollen om att det personliga är politiskt även resulterat i att det enskilda jagets beteende och handlande är föremål för feministisk reflektion och förändring.

Mellan jaget och världen – Feminism och etik under nyliberala villkor undersöker hur det etiska aktualiseras inom feministisk praktik idag genom att analysera dess relation till den nyliberala politiska, ekonomiska och ideologiska hegemoni som präglar vår samtid. Med avstamp i teoretiker som Wendy Brown, Nancy Fraser och Chantal Mouffe studerar boken brott och fogytor mellan feminism och nyliberalism utifrån en analys av självdefinierade feministers berättelser om feministisk identitet och politik.

Evelina Johansson Wilén (f.1985) är doktorand i genusvetenskap vid Institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet. Mellan jaget och världen – Feminism och etik under nyliberala villkor är hennes doktorsavhandling.

  • Utgivningsår 2019
  • ISBN 978-91-88203-52-6
  • Sidantal 373
  • Pris 200,00 kr
  • Lägg i varukorg

Mer ur Feminism & Filosofi m.fl