,

Psykoanalysens filosofi

En essä om psyke, vetenskap & klinisk praktik

För att på ett konstruktivt sätt kunna bemöta den kritik som idag riktas mot psykoanalysen är det nödvändigt att den först och främst försöker utveckla en filosofisk självförståelse gällande sin egen specifika form av psykologisk kunskap och sin egen form av klinisk praktik. Genom att låta Freuds psykoanalys gå i dialog med framför allt fenomenologin och existensfilosofin försöker Johan Eriksson reda ut frågor som: Vad är det för begrepp om psyket som ligger bakom psykoanalysens sätt att tänka kring det psykiska livets utveckling, problematik och inre dynamik? Vad är psykoanalysen för typ av psykologi? Är psykoanalysen en vetenskap? Vad innebär terapeutisk framgång för psykoanalysen? Hur ska man förstå den typ av självkunskap som man brukar säga att den kliniska behandlingen syftar till att generera hos patienten? Och varför skulle denna självkunskap innebära någon terapeutisk lindring?

Johan Eriksson är privatpraktiserande psykoanalytiker, legitimerad psykoterapeut & fil doktor i teoretisk filosofi.

  • Utgivningsår 2020
  • ISBN 978-91-88203-55-7
  • Sidantal 252
  • Pris 200,00 kr
  • Lägg i varukorg