, , ,

Säkerhet, territorium, befolkning

Säkerhet, territorium, befolkning, Michel Foucaults föreläsningsserie på Collège de France 1978, markerar en vändning i hans tänkande. Med utgångspunkt i frågan om ”biomakten”, som introducerades i slutet av 1976 års föreläsningar, ”Samhället måste försvaras”, undersöker Foucault här den nya maktteknologi som inrättas under 1700-talet och som strävar efter att administrera befolkningen med utgångspunkt i en kunskap om dess specifika kännetecken. Föreläsningarnas originella tes är att denna säkerhetsteknologi är oskiljbar från liberalismen, uppfattad som en regeringsrationalitet vars grund finns i principen att ”låta saker ha sin gång”.

I denna analys blir begreppet ”regerande” centralt. Från och med årets fjärde föreläsning väljer Foucault därför att placera sin frågeställning inom ramen för en ”regerandekomplexets” historia. Med denna plötsliga förskjutning får undersökningen en delvis ny riktning: det handlar inte längre i första hand om att skriva säkerhetsdispositivens historia, utan snarare om att spåra den moderna statens genealogi. I de följande föreläsningarna kommer Foucault att studera ett antal av de olika procedurer som i västerlandet har använts för att ”regera människorna”, från den kristna herdemakten, som tar ansvar för alla och envar och leder dem mot frälsning, till 1500- och 1600-talets politiska ”regerandekomplex”, där individernas beteende blir ett ämne för den suveräna makten. På så vis avtecknar sig den politiska rationalitet som ligger till grund för den moderna statens uppkomst.

  • Utgivningsår 2010
  • ISBN 978-91-976717-8-1
  • Sidantal 450
  • Original Sécuritè, territoire, population
  • Pris 180,00 kr
  • Lägg i varukorg

Fler böcker av Michel Foucault


Mer ur Antirasism & Filosofi m.fl