homo_patalogicus_front_300dpi

Fredrik SvenaeusHomo Patologicus: Medicinska diagnoser i vår tid

Diagnoser som ångestsyndrom, depression, ADHD, fetma och datorspelsberoende har snabbt ökat i omfattning och är intimt sammankopplade med den tid vi lever i. Varför har det blivit så svårt att sluta? Sluta oroa sig. Sluta förtvivla. Sluta äta. Sluta stöka. Sluta spela. Varför kan vissa men inte andra låta bli? Och när beror det på att man är sjuk?

Med utgångspunkt i egna erfarenheter och ett skärskådande av forskningsläget om olika diagnoser tar författaren pulsen på vår samtid. Människan har alltid varit en lidande varelse. Nu lider hon också på den medicinska vetenskapens vis, som en ”homo patologicus”. Men vad är egentligen en medicinsk diagnos? Varför har diagnoser blivit så viktiga för oss i vårt vardagsliv? Vilken betydelse får diagnosmanualer och skattningsformulär för vår syn på människan och hur hon ska hjälpas i hälso- och sjukvården?

Fredrik Svenaeus är professor i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap, Södertörns högskola.

 

Om boken
Författare
 • Utgivningsdatum: 20 mars, 2013

  Pris: 160 kr

  ISBN: 978-91-86273-40-8

  Antal sidor: 222

 • Fredrik Svenaeus

  Fredrik Svenaeus är professor i den praktiska kunskapens filosofi vid Södertörns högskola. Han forskar och föreläser om filosofiska frågor som handlar om människans plats och betydelse, framför allt inom medicinen och vården. Tidigare böcker på svenska innefattar Sjukdomens mening: Det medicinska mötets fenomenologi och hermeneutik (Natur & Kultur, 2003) och Tabletter för känsliga själar: Den antidepressiva revolutionen (Nya Doxa, 2008) samt ett antal redigerade volymer, till exempel Vad är praktisk kunskap? (Södertörn Studies in Practical Knowledge, 2010). Han har publicerat ett stort antal artiklar i vetenskapliga tidskrifter och antologier inom områden som psykiatrins filosofi, medicinsk etik, filosofisk antropologi och hälso- och sjukdomsteori. Några färska exempel är: “Organ transplantation and personal identity: How does loss and change of organs have effects on the self?”, Journal of Medicine and Philosophy, vol. 37, 2012; “The relevance of Heidegger’s philosophy of technology for biomedical ethics”, Theoretical Medicine and Bioethics, vol. 34, 2013; “Naturalistic and phenomenological theories of health: Distinctions and connections”, in Human Experience and Nature: Examining the Relationship between Phenomenology and Naturalism, eds. H. Carel and D. Meacham, Cambridge University Press, 2013; “Depression and the self: A phenomenological approach”, Journal of Consciousness Studies, vol. 20, 2013; och “Anorexia Nervosa and the body uncanny”, Philosophy, Psychiatry, and Psychology, vol. 20, 2013. Han medverkar också regelbundet som skribent i Svenska Dagbladet och med bidrag till radio- och tv-program som rör medicinfilosofiska ämnen.

  Läs mer om Fredrik Svenaeus