Anders Bartonek

Anders Bartonek disputerade i filosofi i januari 2011 vid Södertörns högskola med en avhandling om Theodor W. Adornos negativa dialektik och begrepp om det icke-identiska: Bartonek undervisar för närvarande på filosofiämnet, Europaprogrammet och lärarutbildningen.


Böcker av Anders Bartonek