,

Att läsa Hegel

Georg Wilhelm Friedrich Hegel utgör på många sätt portalfiguren för de senaste två århundradenas filosofi och politiska teori. Såväl marxismen som existentialismen, fenomenologin och den kritiska teorin, ja även den moderna analytiska filosofin, uppstod till stor del som reaktioner på hans tänkande och den hegelianism som utvecklades efter hans död.

Föreliggande antologi samlar tio tongivande läsningar av Hegel, skrivna av några av den så kallade kontinentalfilosofiska traditionens mest betydelsefulla företrädare. På olika sätt fokuserar samtliga texter på Hegels politiska tänkande. Särskilt uppmärksammas den berömda utläggningen i Andens fenomenologi om begäret, kampen om erkännandet och den dialektiska relationen mellan herren och slaven, men även Hegels idé om det borgerliga samhället och hans syn på staten diskuteras i flera av bidragen. Sammantaget visar texterna att det finns goda skäl att betrakta Hegel som den förste moderne filosofen.

Bokens redaktörer, idéhistorikern Anders Burman och filosofen Anders Bartonek, är verksamma vid Södertörns högskola.

  • Utgivningsår 2012
  • ISBN 978-91-86273-27-9
  • Sidantal 440
  • Pris 180,00 kr
  • Lägg i varukorg

Fler böcker av Anders Bartonek & Anders Burman


Mer ur Att läsa & Filosofi