, , ,

Förklaring

Detta är inte ett manifest. Manifest erbjuder en skymt av en värld som komma skall och åkallar det subjekt som för närvarande bara är ett spöke men som måste materialiseras för att bli förändringens aktör. Manifest fyller samma funktion som antikens profeter, vilka genom kraften i sina visioner skapade sitt eget folk. Dagens sociala rörelser har kastat om ordningen och gjort manifest och profeter överspelade. Förändringens aktörer har redan vällt ut på gatorna och ockuperat städernas torg, där de inte bara har hotat och störtat härskare utan också skapat visioner om en ny värld.

Ännu viktigare är kanske att multituderna genom sina logiker och praktiker, genom sina slagord och begär, har uttalat en förklaring om en ny uppsättning principer och sanningar. Hur kan deras förklaring läggas till grund för uppbyggnaden av ett nytt och hållbart samhälle? Hur kan dessa principer och sanningar vägleda oss när vi försöker återuppfinna nya sätt att förhålla oss till varandra och vår omvärld?

I sitt uppror måste multituderna upptäcka passagen från förklaring till konstitution.

  • Utgivningsår 2013
  • ISBN 9789186273347
  • Sidantal 168
  • Original Declaration
  • Pris 140,00 kr
  • Lägg i varukorg

Fler böcker av Antonio Negri & Michael Hardt


Mer ur Demokratiteori & Ekonomi m.fl