,

Porslinsfabriken

Utgångspunkten för denna serie föreläsningar, som hölls vid Collège International de Philosophie i Paris år 2004-05, är att undersöka vilka konsekvenser som övergången från modernitet till postmodernitet får för det politiska tänkandet. I och med socialismens död är det inte bara den traditionella vänsterns idéer och begrepp som har blivit akterseglade av historien; tvärtom har hela den moderna politikens vokabulär med dess föreställningar om stat, nation, folk, rättigheter, suveränitet, gränser etc. nu hamnat i kris. Vad vår nuvarande situation fordrar är därför ingenting mindre än ett nytt politiskt lexikon, fritt från modernitetens nedärvda tankefigurer.

  • Utgivningsår 2009
  • ISBN 978-91-976718-6-6
  • Sidantal 220
  • Original Fabrique de porcelaine
  • Pris 140,00 kr
  • Lägg i varukorg

Fler böcker av Antonio Negri


Mer ur Filosofi & Marxism