Paulina de los Reyes

Paulina de los Reyes är professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet. Paulina är också redaktör för antologin Postkolonial feminism, vol 1, och har även har en längre inledning till boken samt en introducerande text till varje enskilt temablock.


Böcker av Paulina de los Reyes