, , ,

Postkolonial feminism vol. 2

Vad är postkolonial feminism? Vilka frågeställningar, utgångspunkter och antaganden kännetecknar postkoloniala feministiska perspektiv? Var står den postkoloniala feminismen i samtidens intellektuella och politiska samtal?

Föreliggande antologi samlar texter som har sin hemvist inom den postkoloniala feminismen. I två volymer med sammanlagt fyra tematiska block presenteras teorier, infallsvinklar och resonemang som alla har bidragit till att göra den postkoloniala feminismen till en av vår tids viktiga kritiska traditioner. Flera av texterna är numera klassiker som flitigt citeras och används, medan andra är mindre kända. Den övervägande delen av bidragen är tidigare opublicerade på svenska.

Antologins andra volym tar avstamp i ett antal texter som riktar in sig på den globala kapitalismens maktrelationer, exploatering och migration. Ämnen som behandlas i detta block är dominans, diaspora, nya identiteter och underordning baserad på rasism och sexism. Boken avslutas med ett tema som fokuserar på teoretiska och praktiska strategier och motstrategier. Här handlar det om att utveckla analyser som både kan vidga kunskapsfältet och artikulera politiska öppningar och alternativ.

Redaktör för antologin är Paulina de los Reyes, som även har skrivit en längre inledning till boken samt en introducerande text till varje enskilt temablock. Paulina de los Reyes är professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet.

  • Utgivningsår 2012
  • ISBN 978-91-86273-16-3
  • Sidantal 360
  • Pris 180,00 kr
  • Lägg i varukorg

Fler böcker av Aimee C. Rowe, Angela Davis m.fl


Mer ur Antirasism & Feminism m.fl