Pierre Rosanvallon

Pierre Rosanvallon är professor vid det prestigefyllda universitetet Collège de France och en flitig deltagare i den pågående debatten om demokratins framtid. Bland hans mångtaliga publikationer återfinns bland annat en trilogi om de demokratiska institutionernas historia. På svenska finns sedan tidigare Demokratin som problem (Tankekraft, 2009).


Böcker av Pierre Rosanvallon