,

Motdemokratin

Demokratins ideal härskar idag oinskränkt, men de regimer som åberopar sig på detta ideal är överallt utsatta för stark kritik. Medborgarnas sjunkande förtroende för sina politiska representanter har blivit ett av vår tids stora problem. Men även om valdeltagande på många håll har minskat, innebär detta inte att den politiska aktiviteten har avtagit. Vad som däremot har skett är att den medborgerliga aktivismen har tagit sig nya former.

Motdemokratin ger sig Pierre Rosanvallon i kast med att tolka detta epokskifte utifrån ett sammanhängande historiskt och teoretiskt perspektiv. Vad som framgår i hans grundliga studie är att demokratin aldrig har kunnat reduceras till en form för att ge regeringar förtroende genom allmänna val. En lika viktig aspekt av demokratins historia har varit medborgarnas försök att ge folkstyrets princip verkligt innehåll genom att uttrycka misstro mot makten. Denna senare dimension, som hittills inte har utforskats på något systematiskt sätt, kallar Rosanvallon för motdemokratin.

Pierre Rosanvallon är professor vid det prestigefyllda universitetet Collège de France och en flitig deltagare i den pågående debatten om demokratins framtid. Bland hans mångtaliga publikationer återfinns bland annat en trilogi om de demokratiska institutionernas historia. På svenska finns sedan tidigare Demokratin som problem(Tankekraft, 2009).

  • Utgivningsår 2010
  • ISBN 978-91-86273-00-2
  • Sidantal 350
  • Pris 160,00 kr
  • Lägg i varukorg

Fler böcker av Pierre Rosanvallon