,

Demokratin som problem

Demokratins princip utgör i dagens samhällen ett oomtvistat värde. Under det synbara samförståndet ligger dock en fundamental ovisshet beträffande demokratins innebörd. För historikern Pierre Rosanvallon är denna ovisshet sprungen ur demokratins själva väsen.

I kontrast till dem som uppfattar demokratin som ett realiserat eller ofullgånget ideal, en preciserbar representationsform eller en specifik styrelsemodell, argumenterar Rosanvallon för att demokratin i grunden är en öppen fråga som aldrig kan få en slutgiltig definition. Snarare än att framhållas som en färdig lösning på samtidens utmaningar måste demokratin betraktas som ett problem som det politiska livet ständigt strävar efter att försöka lösa. Detta perspektiv kräver både en historisk infallsvinkel och en ny syn på förhållandet mellan vetenskaplig forskning och politiskt engagemang.

Pierre Rosanvallon är professor vid det prestigefyllda Collège de France i Paris. Genom ett flertal uppmärksammade studier om demokratins historia har han etablerat sig som en av de mest betydande intellektuella personligheterna i dagens Frankrike.Demokratin som problem är det första av hans verk som ges ut på svenska.

  • Utgivningsår 2009
  • ISBN 978-91-976718-8-0
  • Sidantal 110
  • Pris 140,00 kr
  • Lägg i varukorg

Fler böcker av Pierre Rosanvallon