att_lasa_hegel

Anders Bartonek & Anders Burman m.fl.Att läsa Hegel

Georg Wilhelm Friedrich Hegel utgör på många sätt portalfiguren för de senaste två århundradenas filosofi och politiska teori. Såväl marxismen som existentialismen, fenomenologin och den kritiska teorin, ja även den moderna analytiska filosofin, uppstod till stor del som reaktioner på hans tänkande och den hegelianism som utvecklades efter hans död.

Föreliggande antologi samlar tio tongivande läsningar av Hegel, skrivna av några av den så kallade kontinentalfilosofiska traditionens mest betydelsefulla företrädare. På olika sätt fokuserar samtliga texter på Hegels politiska tänkande. Särskilt uppmärksammas den berömda utläggningen i Andens fenomenologi om begäret, kampen om erkännandet och den dialektiska relationen mellan herren och slaven, men även Hegels idé om det borgerliga samhället och hans syn på staten diskuteras i flera av bidragen. Sammantaget visar texterna att det finns goda skäl att betrakta Hegel som den förste moderne filosofen.

Bokens redaktörer, idéhistorikern Anders Burman och filosofen Anders Bartonek, är verksamma vid Södertörns högskola.

Om boken
Författare
Utdrag ur boken
 • Utgivningsdatum: 22 februari, 2012

  Pris: 160 kr

  ISBN: 978-91-86273-27-9

  Antal sidor: 440

 • Anders Bartonek

  Anders Bartonek disputerade i filosofi i januari 2011 vid Södertörns högskola med en avhandling om Theodor W. Adornos negativa dialektik och begrepp om det icke-identiska: Bartonek undervisar för närvarande på filosofiämnet, Europaprogrammet och lärarutbildningen.

  Läs mer om Anders Bartonek

  Anders Burman

  Anders Burman disputerade 2005 på en idéhistorisk avhandling om Carl Jonas Love Almqvists samhällstänkande och har arbetat som lärare vid Södertörns högskola sedan 1999.

  Läs mer om Anders Burman

  Fredric Jameson

  Fredric Jameson är en amerikansk litteraturkritiker och marxistisk statsvetare. Några av hans mest kända böcker är Postmodernism: The Cultural Logic of Late Capitalism, The Political Unconscious och Marxism and Form. Jameson är för närvarande William A. Lane-professor vid Duke University.

  Läs mer om Fredric Jameson

  George Bataille

  Georges Bataille var en fransk författare.

  Läs mer om George Bataille

  Hans-George Gadamer

  Hans-Georg Gadamer var en tysk filosof, främst känd för sin hermeneutik.

  Läs mer om Hans-George Gadamer

  Jacques Derrida

  Jacques Derrida var en fransk filosof. Framstående poststrukturalist.

  Läs mer om Jacques Derrida

  Judith Butler

  Judith Butler är professor vid Institutionen för retorik och komparativ litteratur vid University of California. Bland hennes tidigare utgivna böcker återfinns Genus ogjort, Genustrubbel och Osäkra liv.

  Läs mer om Judith Butler

  Jürgen Habermas

  Jürgen Habermas är en tysk sociolog och filosof. Vid sidan av Theodor Adorno och Max Horkheimer är Habermas den mest namnkunnige filosofen från Frankfurtskolan. Habermas verksamhet har syftat till en allmänteori om mänskligt samspel i samhället, kallad universalpragmatik; hans tillvägagångssätt har varit eklektiskt.

  Läs mer om Jürgen Habermas

  Slavoj Žižek

  Slavoj Žižek är en slovensk kritiker och filosof som verkar i en marxistisk och psykoanalytisk tradition. Bland hans många uppmärksammade böcker märks Ideologins sublima objekt, Välkommen till verklighetens öken och In Defense of Lost Causes.

  Läs mer om Slavoj Žižek

  Susan Buck-Morss

  Susan Buck-Morss är verksam vid Cornell University.

  Läs mer om Susan Buck-Morss

  Theodor W. Adorno

  Theodor Wiesengrund Adorno var en tysk filosof, sociolog och musikteoretiker.

  Läs mer om Theodor W. Adorno

 • Fatal error: Call to undefined function issuu_parser() in /storage/content/88/173188/tankekraft.com/public_html/wp-content/themes/tankekraft/woocommerce/single-product.php on line 94