Žižek som samtidsanalytiker

Vad är verkligt? Vad är verklighet? Hur kommer det sig att vi idag är mer benägna att tro på fiktioner än fakta? I sitt omfattande författarskap återvänder Slavoj Žižek oupphörligen till denna fråga. Hans analys av samtidens kapitalistiska samhälle tar samtidigt formen av teoretiska och politiska interventioner. Det är denna kombination som är föremål för den här antologin. Förutom att undersöka på vilka sätt Žižek diagnostiserar det kapitalistiska samhället, visar den hur hans teorier kan användas för att ge en ny bild av det vi uppfattar som verkligt. Vissa av texterna ligger nära Žižeks egna analyser, medan andra snarare tar dem till utgångspunkt för vidare reflektioner och resonemang.

Antologins tio bidrag erbjuder en rad ingångar till ett av det tidiga 2000-talets mest utmanande filosofiska författarskap. Samtidigt belyser boken med utgångspunkt hos Žižek några av vår tids mest akuta frågor och problem. Genom att förstå hur vi bidrar till att upprätthålla falska bilder av det verkliga kan vi kanske förstå – och i någon mån rentav förändra – den värld i vilken vi lever.

Antologins redaktörer, idéhistorikern Anders Burman och estetikern Cecilia Sjöholm, är båda verksamma vid Södertörns högskola. I boken medverkar också Maria Brock, Erik Bryngelsson, Sara Edenheim, Jenny Gunnarson Payne, Shamal Kaveh, Fredrik Palm, Ola Sigurdson och Daniel Strand.

  • Utgivningsår 2018
  • ISBN 978-91-88203-30-4
  • Sidantal 296
  • Pris 140,00 kr
  • Lägg i varukorg

Fler böcker av Anders Burman & Cecilia Sjöholm


Mer ur Filosofi