grundrissefront

Karl MarxGrundrisse: Ett urval

När Karl Marx under vintern 1857-58 skrev Grunddragen i kritiken av den politiska ekonomin – eller Grundrisse, som boken har kommit att bli bekant som även utanför Tyskland – betraktade han den som den första vetenskapliga utläggningen av den kommunistiska teorin. Detta centrala verk vidareutvecklar de argument som framfördes iKommunistiska manifestet från 1848, samtidigt som det utforskar flera av de teman och teser som senare skulle komma att utgöra stommen i Kapitalet. Här presenterar Marx för första gången sin egen tolkning av Hegels dialektik och utarbetar sina idéer om bland annat arbete, mervärde och profit. Men Grundrisse utgör inte bara en viktig föregångare till Kapitalet utan erbjuder också värdefulla insikter i Marx bredare filosofi. Genom sin nära sammanlänkning av teori och praktik ger Grundrisse en ovärderlig inblick i de förväntningar och förhoppningar som Marx knöt till det kommunistiska projektet.

”Och vilken är situationen för Grundrisse idag, ett årtionde in på det nya seklet? Det beror på oss själva där vi lever i skuggan av en stor ekonomisk kris, en hotande naturkatastrof och en växande främlingsfientlighet. En sak är säker: aldrig kommer vi själva nerven i Marx arbete så nära som just i Grundrisse.”
ur Sven-Eric Liedmans nyskrivna förord.

Om boken
Författare
 • Utgivningsdatum: 20 augusti, 2010

  Pris: 120 kr

  ISBN: 978-91-86273-01-9

  Antal sidor: ca 272

  Översättare: Sven-Eric Liedman och Erik af Edholm

 • Karl Marx

  Karl Heinrich Marx var en tysk författare, journalist, sociolog, nationalekonom, historiker och filosof.

  Läs mer om Karl Marx