, ,

Det liberala viruset

Det liberala viruset är över oss. Om ingen tillfriskning sker inom kort, hotas hela mänskligheten av undergång. Nationalekonomen och författaren Samir Amins nya bok är ett glödande angrepp på den liberala ideologi som genomsyrar hela den samtida politiska diskursen. Liberalismens ständiga löften om fattigdomsbekämpning och lika möjligheter har inte slagit in; i ställer ser vi hur de globala klyftorna växer, hur den brutala imperialismen återkommer i ohöljd form och hur folkstyrets principer urholkas i en »lågintensiv demokrati« utan samhälls- förändrande potential. Den reellt existerande liberalismen har nu fört oss in i en återvändsgränd. För att bemöta dagens utmaningar måste världens folk befria sig från det liberala viruset och prestera ett demokratiskt, progressivt och humanistiskt svar på globali- seringsepokens akuta dilemman.

  • Utgivningsår 2005
  • ISBN 91-975421-2-1
  • Sidantal 140
  • Original The virus libéral
  • Pris 100,00 kr
  • Lägg i varukorg

Mer ur Ekonomi & Liberalism m.fl