, ,

Feminism utan gränser

Vad krävs idag för att skapa en avkoloniserad teori, en solidarisk praktik – en feminism utan gränser?
I Feminism utan gränser har den banbrytande teoretikern och feministen Chandra Talpade Mohanty samlat sina mest centrala texter från nästan två decenniers verksamhet som intellektuell och aktivist. Mohanty räknas sedan länge som en av den internationalistiska och rättviseorienterade feminismens pionjärer. Hennes globaliseringskritik och grundliga uppgörelse med den västerländska feminismens huvudfåra har skaffat henne både motståndare och anhängare. Med utgångspunkt i sin klassiska essä »Med västerländska ögon« skärskådar hon den nuvarande världsordningen ur ett solidaritetsperspektiv och ser såväl nya hierarkier som nya motståndsstrategier växa fram ur de globala maktstrukturerna.

I föreliggande volym behandlas flera av de brännande frågor som feminismen står inför idag:

 • – behovet av en avkoloniserad och demokratiserad feministisk teori och praktik
 • – frågan om gränser och förhållandet mellan feministisk forskning och sociala rörelser
 • – samspelet mellan kategorier som kön, ras och klass i globaliseringens kontext
 • – rasismens destruktiva och demoraliserande effekter inom kvinnorörelsen
 • – förhållandet mellan antikapitalistisk kamp och feministisk politik
 • Utgivningsår 2006
 • ISBN 91-975421-5-6
 • Sidantal 340
 • Original Feminism without borders
 • Pris 180,00 kr
 • Lägg i varukorg

Fler böcker av Chandra T. Mohanty