, , ,

Krigets ramar

I Krigets ramar undersöker Judith Butler hur olika sätt att se på mänskligt liv har varit avgörande för att legitimera och rationalisera krigföring och statligt våld. Genom att framställa vissa mänskliga liv som mindre än mänskliga, som omöjliga att sörja – som osörjbara –, blir det möjligt att utsätta hela befolkningar för ett våld som annars hade upplevts som oacceptabelt.

I analyser av bland annat de läckta bilderna av torterade fångar i Abu Ghraib-fängelset in Irak samt kopplingen mellan tortyr och sexualpolitik, visar Butler hur distinktionen mellan olika kategorier av människoliv har blivit central för den samtida krigföringen. För att kunna mobilisera ett effektivt motstånd mot krig gäller det att uppmärksamma de mekanismer som får oss att reagera med upprördhet och sorg inför förlusten av somliga liv men med likgiltighet inför förlusten av andra.

Judith Butler är professor vid Institutionen för retorik och komparativ litteratur vid University of California. Bland hennes tidigare utgivna böcker återfinns Genus ogjortGenustrubbel och Precarious Life.

  • Utgivningsår 2009
  • ISBN 978-91-86273-02-6
  • Sidantal 190
  • Original Frames of War
  • Pris 160,00 kr
  • Lägg i varukorg

Fler böcker av Judith Butler


Mer ur Antirasism & Feminism m.fl