, ,

På väg mot en performativ teori om offentliga församlingar

Från Tahrirtorget, via Occupy Wall Street till Geziparken i Istanbul – runtom i världen väller människor ut på gator och torg för att uttrycka sitt missnöje med den rådande samhällsordningen. Att kroppar samlas i stora skaror och tar det offentliga rummet i anspråk har blivit ett av vår tids utmärkande fenomen. Men trots att dessa rörelser ofta får stor medial uppmärksamhet, har det gjorts förvånansvärt få försök att analysera dem ur ett mer teoretiskt perspektiv.

I föreliggande bok diskuterar Judith Butler vad det är som egentligen sker när människor samlas i det offentliga. Bakom de konkreta krav och yttringar som är specifika för olika rörelser identifierar hon en röd tråd i form av en delad protest mot prekära livsvillkor.

Med avstamp i tänkare som Hannah Arendt och Theodor Adorno tar Butler här steget från sina välkända teorier om genusperformativitet till att utveckla en performativ teori om offentliga församlingar, där perspektivet inriktas mot den rent kroppsliga aspekten av politiska rörelser. Butler visar hur den prekära livssituation som påverkar allt fler människor skapar ett växande missnöje, men också en möjlighet att forma nya politiska koalitioner som tidigare inte varit tänkbara.

Judith Butler (f. 1956) är professor vid University of California i Berkeley och en av vår tids mest inflytelserika politiska teoretiker. Bland hennes tidigare utgivna verk återfinns Genustrubbel, Krigets ramar och Osäkra liv.

  • Utgivningsår 2018
  • ISBN 978-91-88203-32-8
  • Sidantal 208
  • Original Notes Toward a Performative Theory of Assembly
  • Pris 160,00 kr
  • Lägg i varukorg

Fler böcker av Judith Butler


Mer ur Demokratiteori & Feminism m.fl