, ,

Till vänsterpopulismens försvar

Vi befinner oss mitt uppe i ett ”populistiskt ögonblick”. Den nyliberala ordning som varit gällande under de senaste decennierna har hamnat i kris, men det är alltjämt oklart vad som kommer att ersätta den. Insatserna är höga, och behovet av att förtydliga vägvalen akut.

Statsvetaren Chantal Mouffe menar att den centrala politiska konflikten under de närmaste åren kommer att stå mellan högerpopulism och vänsterpopulism. Det är en polarisering som innebär risker men också möjligheter för demokratin. Att återgå till en konsensuspräglad mittenpolitik, vilket länge varit socialdemokratins huvudspår, är inte längre möjligt, eftersom denna ”postpolitiska” modell numera helt har förlorat sin legitimitet. Vägen framåt ligger i stället i ett radikalt vänsterpopulistiskt projekt för social jämlikhet och fördjupad demokrati.

  • Utgivningsår 2019
  • ISBN 978-91-88203-43-4
  • Sidantal 138
  • Original For A Left Populism
  • Pris 180,00 kr
  • Lägg i varukorg

Fler böcker av Chantal Mouffe


Mer ur Demokratiteori & Liberalism m.fl