,

Introduktion till de tre volymerna av Marx Kapitalet

Den globala ekonomiska kris och recession som inleddes 2008 fick en oväntad effekt i form av en kraftig försäljningsökning för Karl Marx Kapitalet. Trots att mainstreamekonomerna tidigare avfärdade Marx verk som förlegat och behäftat med allvarliga fel, är en del av dem nu på väg att omvärdera en analys som ser kapitalismen som ett ohållbart system. Dessutom finns det sådana som Michael Heinrich, som alltid har insett värdet av Marx skrifter och har en unik position när det gäller att förklara Marx intrikata tänkande.

Heinrichs moderna tolkning av Kapitalet presenteras härmed för en svensk läsekrets. I Tyskland har boken kommit i nio upplagor och är flitigt använd vid universitet och högskolor. Författaren går systematiskt igenom samtliga Kapitalets tre band och förklarar på ett koncist sätt alla de grundläggande aspekterna av den kritik som Marx riktar mot kapitalismen. Boken tar även upp viktiga frågor som ligger utanför ramarna för Kapitalet, såsom klasskampen, förhållandet mellan staten och kapitalet, anklagelserna om historiedeterminism samt Marx syn på kommunismen. Heinrich är unik såtillvida att han utöver det traditionella fokuset på arbetsvärdeläran också betonar den monetära dimensionen av Marx verk, vilket understryker Kapitalets relevans i vår tid av finansiella explosioner och implosioner.

  • Utgivningsår 2013
  • ISBN 978-91-86273-39-2
  • Sidantal 316
  • Original Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung
  • Pris 180,00 kr
  • Lägg i varukorg

Mer ur Ekonomi & Marxism