, , ,

Avlänkning

Världen genomgår för närvarande en genomgripande omställning där den västerländska hegemoni som började växa fram under renässansen utmanas i en mängd olika avseenden. Samtidigt som politiska och ekonomiska maktcentrum förskjuts, riktas även fundamental kritik mot de västerländska kunskapsmodeller och tänkesätt som under lång tid hållits för universellt gångbara och oomtvistliga.

I föreliggande bok tar Walter Mignolo sin utgångspunkt i detta pågående skifte och argumenterar för ett radikalt politiskt och teoretiskt projekt som förmår bryta med den kolonialitetens logik som började etableras i den moderna tidens gryning. För Mignolo är det inte tillräckligt att distansera sig från västerländska och nyliberala modeller inom ekonomi eller politik; den ”avlänkning” han förordar måste gå mycket djupare och verka på kunskapens, språkets och föreställningsförmågans alla nivåer. Först en sådan ansats kan bidra till att spränga modernitetens och kolonialitetens maktmatris och öppna förutsättningar för en pluriversell värld.

Walter Mignolo är professor vid Duke University och författare till en lång rad böcker om maktrelationer i den moderna och koloniala världen, bland andra The Idea of Latin America och The Darker Side of Western ModernityAvlänkning är den första av hans böcker som ges ut på svenska.

  • Utgivningsår 2014
  • ISBN 978-91-86273-38-5
  • Sidantal 180
  • Pris 160,00 kr
  • Lägg i varukorg