TankeKraft förlag publicerar nu tredje volymen i vår utgivning av Michel Foucaults föreläsningsserie vid Collège de France. Det är föreläsningarna från våren 1979 som nu ges ut med titeln Biopolitikens födelse. Biopolitikens födelse fortsätter att utforska de teman som togs upp under det föregående årets föreläsningar, utgivna i volymen Säkerhet, territorium, befolkning. Efter att ha visat hur 1700-talets politiska ekonomi markerar uppkomsten av ett nytt regerande förnuft – där målet är att uppnå maximal effektivitet genom att regera mindre …

Läs hela artikeln

KOMMANDE UTGIVNING, 2014

Subalternisering och den globala utopin: Texter av Gayatri C. Spivak I urval av Mikela Lundahl Översättning: Patricia Lorenzoni, Mikela Lundahl och Maria Åsard Utkommer i maj Biopolitikens födelse Av Michel Foucault Översättning: Gunnar Holmbäck och Sven-Olov Wallenstein Utkommer i maj Ekomarxism: En antologi I redaktion av Rikard Warlenius Översättning: Oskar Söderlind Utkommer i juni Ett […]

Läs hela artikeln

Till arkivet