Aktuellt från TankeKraft


Nyutgiven bok om Robert Pfaller!

TankeKraft har nyligen släppt antologin Den förnekade kunskapen om den österrikiske kulturteoretikern och filosofen Robert Pfaller. Pfallers tänkande är influerat av psykoanalytisk kritik och har en relevans i områden som sociologi, teologi och pedagogik. Antologin är en introduktion till Pfallers författarskap.

Läs mer

Nya böcker av Catherine Malabou

Vad ska vi göra med vår hjärna? och Olyckans ontologi är de första svenska översättningarna av Catherine Malabou. De två böckerna utforskar hjärnans och det mänskliga subjektets plasticitet och föränderlighet.

Läs mer

TankeKrafts första skönlitterära bok är här!

Med Jenny Hvals ”Kokong”, i översättning av Jenny Högström, inleds TankeKrafts skönlitterära utgivning. Romanen berättar om Jos liv i den fiktiva staden Aybourne, en plats där gränserna mellan dröm och verklighet, inre och yttre, luckras upp. Skriven på en samtidigt suggestiv och saklig prosa skapar ”Kokong”, med Chris Kraus ord,…

Läs mer