Aktuellt från TankeKraft


Nyutgiven bok om döden och det omedvetna

Freud och dödsdriften presenterar psykoanalytiska, filosofiska och litterära tolkningar av Freuds ”Bortom lustprincipen”, samt perspektiv på döden i allmänhet och dödsdriften i synnerhet inom den psykoanalytiska idétraditionen. Boken rymmer texter av Charlotta Björklind, Lorenzo Chiesa, Johan Eriksson, Derek Hook, Per Magnus Johansson, Pablo Lerner, Catherine Malabou, Ulf Karl Olov Nilsson,…

Läs mer

Nytillkommen bok av Johan Eriksson om psyke, vetenskap & klinisk praktik!

Psykoanalysens filosofi är en essä som låter Freuds psykoanalys gå i dialog med fenomenologin och existensfilosofin för att reda ut frågor som: Vad är det för begrepp om psyket som ligger bakom psykoanalysens sätt att tänka kring det psykiska livets utveckling, problematik och inre dynamik? Vad är psykoanalysen för typ…

Läs mer

Nyutgiven bok om Robert Pfaller!

TankeKraft har nyligen släppt antologin Den förnekade kunskapen om den österrikiske kulturteoretikern och filosofen Robert Pfaller. Pfallers tänkande är influerat av psykoanalytisk kritik och har en relevans i områden som sociologi, teologi och pedagogik. Antologin är en introduktion till Pfallers författarskap.

Läs mer

Nya böcker av Catherine Malabou

Vad ska vi göra med vår hjärna? och Olyckans ontologi är de första svenska översättningarna av Catherine Malabou. De två böckerna utforskar hjärnans och det mänskliga subjektets plasticitet och föränderlighet.

Läs mer